מי אנחנו

תנועת אריאל הוקמה בחודש סיוון תשל"ט. לנגד עיניהם של מקימיה ניצבה המטרה ליצור שינוי בעם ישראל בכלל ובציונות הדתית בפרט, שמהותו הוספת קדושה בעם ישראל בכל תחומי החיים.  לימים גובשה מהות זו למטבע הלשון "תורת חיים בעוז". באותם הימים היוותה פעילותם מהפכה של ממש מהדפוס הקיים, והיא הביאה  לחיזוק הצד הרוחני בציונות הדתית תוך שמירה על גדרי הצניעות והקדושה בפעילות הנוער.   מאז התנועה הולכת וגדלה ויוצרת שינוי הן . בחשיבה והן במעשה.

 

חזון

חניכי תנועת הנוער אריאל פועלים בקדושה מתוך התורה. וכך נוצרת קבוצה הולכת וגדלה , החיה חיי תורה ומתמלאת בכוחות עשייה בתוך האומה הישראלית.

 

תנועת אריאל כיום

התנועה מונה כ-15000 חניכים הפועלים בלמעלה מ140 סניפים (הפזורים בכל הארץ, מקצרין ועד אילת).